دات نت نیوک
ارتباط با ما
نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره تماس
امیر عباس مفرد رییس باغ موزه ی هنر ایرانی  
فاطمه محمدخانی دفتر 22686063-5
زهره مقیمی کارشناس مسئول موزه داری و مسئول گالری پردیس 22391090
فاطمه محمدخانی کارشناس پشتیبانی و اجرایی 22686063-5
محمد شارقی نور
کارشناس هنری و آموزش و پژوهش 22686063-5
اکرم هادی کارشناس مرمت 22686063-5